Nieuws

Persvoorstelling

24/01/2022

Op maandag 24 januari van 14u-15u vindt er een persvoorstelling plaats van het SALKTurbo project XR-Huis in aanwezigheid van gedeputeerde Tom Vandeput.

Het programma voorziet voor de pers en genodigden een voorwoord door gedeputeerde Tom Vandeput en toelichting door prof. dr. Fabian Di Fiore in het auditorium waarna de gedeputeerde en pers naar enkele demonstraties gaan kijken in het demolab.

XR-Huis

Waarover gaat het?

Het XR-Huis heeft als doelstelling de innovatie- en concurrentiekracht van Limburgse bedrijven te verhogen door hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XR-technologieën (VR/AR/MR, serious gaming, wearables en sensoren) in hun bedrijfsvoering.

Het XR-Huis kadert in de SALKturbo ambitielijn ‘Innovatie voor toegevoegde waarde’ en heeft als insteek het versnellen en versterken van innovatie als aantrekkingspool voor (kennis)bedrijven, (technisch) talent en toekomstgerichte jobs met hoge toegevoegde waarde. Het XR-Huis sluit ook aan bij SALKturbo prioriteit digitaal – ambitielijn ‘digitale turbo op maat van ieder bedrijf en sector’.

De oprichting van een eXtended Reality Huis waarbij sensibilisering, vorming, onderzoek, ontwikkeling en innovatief onderwijs centraal staan, is een belangrijke stap in de verdere ‘digitalisering’ van de Limburgse bedrijven en versnelt op deze manier de Limburgse economie. Deze digitalisering van bedrijven biedt zo nieuwe economische opportuniteiten voor innovatief ondernemerschap en jobs in zowel de maakindustrie, bouw, zorg, logistiek, biotech als agrovoedingsindustrie.

Gebundelde krachten

POM Limburg vertolkt een ‘makelaarsfunctie’ in het Limburgse economische landschap door de Limburgse actoren met elkaar te verbinden. Deze rol neemt POM Limburg op door volop in te zetten op diverse sector- en platformwerkingen volgens het ‘quadruple helix’ principe waar kennisinstellingen, bedrijven, werknemers (publiek) en de overheid in zijn betrokken. Via haar POM-antennes in de Limburgse incubatoren heeft POM Limburg verschillende concrete contacten op het terrein in de Provincie Limburg. Deze POM-antennes zorgen ook voor verbinding tussen de economische netwerken van de verschillende Limburgse gemeenten.

UHasselt-EDM heeft vanuit haar onderzoeksprojecten en rol als core lab van Flanders Make een nauw contact met IT-bedrijven en bedrijven actief in maakindustrie. Door de proeftuin AR4Industry en begeleidingstraject XR@work werd dit netwerk uitgebreid met industriële contacten in de bouw, agrovoedingsindustrie en biotech. Via andere projectsamenwerkingen en de betrokkenheid van een business developer (IOF-manager), kan UHasselt-EDM tevens rekenen op contacten met een breed netwerk binnen Limburg en Vlaanderen.

De andere kennispartners PXL, UCLL en LUCA hebben ook ruime ervaring in samenwerking (bv. via contractonderzoek, dienstverlening, opleidingsaanbod) met bedrijven waardoor de eigen netwerken van iedere partner kunnen worden aangesproken.

Daarnaast is er een actieve samenwerking van de consortiumpartners met diverse actoren waaronder bv. VLAIO Industrie 4.0, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, VDAB, domeinspecifieke netwerken zoals Flanders’ FOOD, BioVille, Flanders Make, WTCB, Bouwunie, Confederatie Bouw en werkgeversorganisaties.

Aanbod

Het XR-Huis zien we als een open en toegankelijke demonstratielocatie voor bedrijven in en uit Limburg die hen in de mogelijkheid stelt om kennis inzake innovatieve technologieën op te doen (Proof-of-Concept en demonstratie), maar vooral, in co-creatie met verschillende stakeholders (kennisinstellingen en/of andere bedrijven), nieuwe technologieën rond eXtended Reality (VR/AR/MR/serious gaming/wearables/sensoren) uit te proberen en te testen en advies in te winnen.

Opdeling van het XR-Huis in een wederzijds versterkend 4-luik.

Wat is het aanbod?

In het luik vorming gaan we met een aanbod van XR-vormingssessies in het opleidingscentrum bedrijven, studenten en studentondernemers onderdompelen in de wereld van XR-technologieën en XR-toepassingen om zo eenversnelling van de implementatie te bewerkstelligen. Dit niet enkel ter inspiratie, maar ook om de braindrain van aanstormend talent tegen te gaan, ondernemerschap te stimuleren en Limburg als attractieve werkplaats te positioneren.

Het opleidingscentrum heeft een sterke link met het luik democenter waar bedrijven kennis maken met Proof-of-Concepts en demonstratoren van de kennisinstellingen en XR-bedrijven. Ter promotie van het XR-Huis, en al haar facetten zullen er tal van events en workshops georganiseerd worden om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken. Deze initiatieven dragen bij tot de uitbouw van een actieve XR-community van (inter-)nationale spelers (bedrijven, kennisinstellingen, designers, sector- & werkgeversorganisaties, financieringsinstanties en het publiek) die elkaar inspireren en up-to-date houden via een lerend netwerk.

De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld zit vervat in het luik innovatie & onderzoek waarin co-creatie tussen kennisinstellingen en (XR-)bedrijven centraal staat, met het oog op verbetering en vernieuwing van bestaande XR-technologieën. Kortom het ‘versterken en valoriseren’ van onderzoeksresultaten om een versnelling van implementatie in de bedrijfswereld te bekomen.

Met de lancering van open-calls en de koppeling met de sectorwerking van POM Limburg willen we een 20-tal frontrunners van bedrijven mobiliseren om XR-vraagstukken te definiëren en uit te werken. Dit zit volledig in het spoor ‘ontwikkeling’ van nieuwe toepassingen. Een loket staat in voor de captatie en verwerking van de aanvragen; een extern panel van experten zal de cases beoordelen en toewijzen aan de desbetreffende kennisinstellingen en XR-bedrijven ter uitvoering. Het loket vormt ook de directe link met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor wat betreft verdere financieringsmogelijkheden.

Contact

Heeft u interesse in het aanbod van het XR-Huis of vragen over technologische ondersteuning in de vorm van eXtended Reality?
Contacteer ons dan via onderstaande gegevens of via één van de partners.