XR-Huis

Waarover gaat het?

Het XR-Huis heeft als doelstelling de innovatie- en concurrentiekracht van Limburgse bedrijven te verhogen door hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XR-technologieën (VR/AR/MR, serious gaming, wearables en sensoren) in hun bedrijfsvoering.

Het XR-Huis kadert in de SALKturbo ambitielijn ‘Innovatie voor toegevoegde waarde’ en heeft als insteek het versnellen en versterken van innovatie als aantrekkingspool voor (kennis)bedrijven, (technisch) talent en toekomstgerichte jobs met hoge toegevoegde waarde. Het XR-Huis sluit ook aan bij SALKturbo prioriteit digitaal – ambitielijn ‘digitale turbo op maat van ieder bedrijf en sector’.

De oprichting van een eXtended Reality Huis waarbij sensibilisering, vorming, onderzoek, ontwikkeling en innovatief onderwijs centraal staan, is een belangrijke stap in de verdere ‘digitalisering’ van de Limburgse bedrijven en versnelt op deze manier de Limburgse economie. Deze digitalisering van bedrijven biedt zo nieuwe economische opportuniteiten voor innovatief ondernemerschap en jobs in zowel de maakindustrie, bouw, zorg, logistiek, biotech als agrovoedingsindustrie.

Gebundelde krachten

POM Limburg vertolkt een ‘makelaarsfunctie’ in het Limburgse economische landschap door de Limburgse actoren met elkaar te verbinden. Deze rol neemt POM Limburg op door volop in te zetten op diverse sector- en platformwerkingen volgens het ‘quadruple helix’ principe waar kennisinstellingen, bedrijven, werknemers (publiek) en de overheid in zijn betrokken. Via haar POM-antennes in de Limburgse incubatoren heeft POM Limburg verschillende concrete contacten op het terrein in de Provincie Limburg. Deze POM-antennes zorgen ook voor verbinding tussen de economische netwerken van de verschillende Limburgse gemeenten.

UHasselt-EDM heeft vanuit haar onderzoeksprojecten en rol als core lab van Flanders Make een nauw contact met IT-bedrijven en bedrijven actief in maakindustrie. Door de proeftuin AR4Industry en begeleidingstraject XR@work werd dit netwerk uitgebreid met industriële contacten in de bouw, agrovoedingsindustrie en biotech. Via andere projectsamenwerkingen en de betrokkenheid van een business developer (IOF-manager), kan UHasselt-EDM tevens rekenen op contacten met een breed netwerk binnen Limburg en Vlaanderen.

De andere kennispartners PXL, UCLL en LUCA hebben ook ruime ervaring in samenwerking (bv. via contractonderzoek, dienstverlening, opleidingsaanbod) met bedrijven waardoor de eigen netwerken van iedere partner kunnen worden aangesproken.

Daarnaast is er een actieve samenwerking van de consortiumpartners met diverse actoren waaronder bv. VLAIO Industrie 4.0, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, VDAB, domeinspecifieke netwerken zoals Flanders’ FOOD, BioVille, Flanders Make, WTCB, Bouwunie, Confederatie Bouw en werkgeversorganisaties.