Aanbod

Het XR-Huis zien we als een open en toegankelijke demonstratielocatie voor bedrijven in en uit Limburg die hen in de mogelijkheid stelt om kennis inzake innovatieve technologieën op te doen (Proof-of-Concept en demonstratie), maar vooral, in co-creatie met verschillende stakeholders (kennisinstellingen en/of andere bedrijven), nieuwe technologieën rond eXtended Reality (VR/AR/MR/serious gaming/wearables/sensoren) uit te proberen en te testen en advies in te winnen.

Opdeling van het XR-Huis in een wederzijds versterkend 4-luik.

Wat is het aanbod?

In het luik vorming gaan we met een aanbod van XR-vormingssessies in het opleidingscentrum bedrijven, studenten en studentondernemers onderdompelen in de wereld van XR-technologieën en XR-toepassingen om zo eenversnelling van de implementatie te bewerkstelligen. Dit niet enkel ter inspiratie, maar ook om de braindrain van aanstormend talent tegen te gaan, ondernemerschap te stimuleren en Limburg als attractieve werkplaats te positioneren.

Het opleidingscentrum heeft een sterke link met het luik democenter waar bedrijven kennis maken met Proof-of-Concepts en demonstratoren van de kennisinstellingen en XR-bedrijven. Ter promotie van het XR-Huis, en al haar facetten zullen er tal van events en workshops georganiseerd worden om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken. Deze initiatieven dragen bij tot de uitbouw van een actieve XR-community van (inter-)nationale spelers (bedrijven, kennisinstellingen, designers, sector- & werkgeversorganisaties, financieringsinstanties en het publiek) die elkaar inspireren en up-to-date houden via een lerend netwerk.

De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld zit vervat in het luik innovatie & onderzoek waarin co-creatie tussen kennisinstellingen en (XR-)bedrijven centraal staat, met het oog op verbetering en vernieuwing van bestaande XR-technologieën. Kortom het ‘versterken en valoriseren’ van onderzoeksresultaten om een versnelling van implementatie in de bedrijfswereld te bekomen.

Met de lancering van open-calls en de koppeling met de sectorwerking van POM Limburg willen we een 20-tal frontrunners van bedrijven mobiliseren om XR-vraagstukken te definiëren en uit te werken. Dit zit volledig in het spoor ‘ontwikkeling’ van nieuwe toepassingen. Een loket staat in voor de captatie en verwerking van de aanvragen; een extern panel van experten zal de cases beoordelen en toewijzen aan de desbetreffende kennisinstellingen en XR-bedrijven ter uitvoering. Het loket vormt ook de directe link met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor wat betreft verdere financieringsmogelijkheden.